Buitenwatersloot 54

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 54
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 55
< Terug 53


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1890 - 1896 A.W. Stolk

N. Stolk

behanger

kleermaker

1897 - 1900 N. Stolk kleermaker
1901 - 1910 J. Burger timmerman, bloemist
1913 P.G. Jense instrumentmaker
1916 M. Slierendregt

wed. H.D. van Woerden geb. Slierendrecht

schipper
1920 - 1929 C. Hordijk werkman N.G. & S.F., tuindersknecht
1930 - 1932 A.J. van Wageningen monteur rijw. en mot.
1935 J. Smits fabrieksarbeider
1938 - 1949 W.H. Mangert metselaar, opperman
1966 - 1970 P. van Bergen schipp bedr.
1997 A. Rosema

A. Alons

 
2008 - 2010 Secretariaatsbureau Tikhit  
1997 - ±2011 A. Rosema  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 C. Hordijk ƒ 1200
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.