Hoofdpagina

Uit Buitenwatersloot Delft


Van DE BOLK t/m de voormalige Oliemolen

De Buitenwatersloot is mogelijk een van de aantrekkelijkste “straten” van Delft. Dank zij het water was de Buitenwatersloot eeuwen lang een belangrijke in- en uitvoerweg voor allerlei handel die vooral per schip werd vervoerd. Er ontstonden langs het water allerlei bedrijven, die belangrijk waren voor opslag en ten behoeve van de passanten diensten verleenden of producten leverden.  De Buitenwatersloot heeft niet alleen een lange en gevarieerde geschiedenis, maar ook een grote verscheidenheid aan woningen, bedrijfspanden en bewoners, vaak met een interessante geschiedenis.

Het is de bedoeling zowel de geschiedenis van de Buitenwatersloot (incl. de naaste omgeving als deze voor de Buitenwatersloot van belang is), als de bewonings/bedrijfsgeschiedenis van zo veel mogelijk panden te achterhalen. Dit laatste valt uiteen in drie delen: 1. de bouwgeschiedenis 2. de eigenaars van de panden 3. de bewonings- en bedrijfsgeschiedenis. Wie woonden er. Welke bedrijven waren er gevestigd  en wat weten we van die personen en bedrijven. Uiteraard gelden hier de privacyregels.

Dit zal een samenspel moeten zijn, waardoor de site geleidelijk uitgebouwd kan worden. Graag daarom ook uw bijdragen met gegevens, aanvullingen en correcties (zo mogelijk met bronvermelding). Ook ontvangen wij graag foto’s, eventueel in bruikleen om in te scannen of als jpg-scan, uiteraard met gegevens betreffende die foto’s. Bij voorbaat onze dank.

Laatste wijzigingen, zie hier recente wijzigingen


Mochten we onbedoeld een afbeelding binnen de site gebruiken waar copyright op berust, dan kunt u contact met ons opnemen en verwijderen we de afbeelding of vermelden de eigenaar van het copyright.

Alle paginas over huizen zijn hier te vinden en de paginas met achtergrondinformatie


Heb je opmerkingen of aanvullingen voor deze website, die kan je via dit formulier insturen via dit formulier insturen