Buitenwatersloot 53

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 53
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 54
< Terug 52


Bewoners1983 GADBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1890 - 1899 A. Langerveld

P. Langerveld


wagenmaker

1900 A. Langerveld  
1901 - 1924 A. Langerveld

wed. J.H. Moerman

 
1925 - 1930 A. Langerveld  
1932 - 1938 J. Naaktgeboren

Joost Naaktgeboren overleed 1 nov. 1942. Zijn kinderen lieten toen hun maam wijzigen in Naaborg. De enige zoon Cor zette het ingennieursbureau van zijn vader voort. Wij hadden veel geluids hinder van machines in zijn werkplaats. Na 1950 is zijn bedrijf verplaatst naar Buitenwatersloot 327.
Hij was Tijdens de oorlog officier bij de Binnenlandse Strijdkrachten (de "ondergrondse"). (Zie oorlog en verzet in de Prinsenstad 1940-1945, pag. 244, 245). Met zijn groep oefende hij in de H. Hartschool, de mannen gingen er door ons huis (nr. 57) naartoe.
Cor Naaborg overleed December 1995, 82 jaar oud. G.J.H.M. van Rossum.

werktuigkundige
1949 wed. A.S. Naaktgeboren geb. Spaans

C.J. Naaborg


werktuigkundige

1966 - 1970 C. van den Enden  
±2009 Fred Hemmes
beeldendkunstenaar
1997 - 2010 A. Hemmes  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A. Langerveld ƒ 2400
1910
id. ƒ 3500
1917 id. ƒ 28894 november 1942

 
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
de heer G.J.H.M. van Rossum.