Buitenwatersloot 206

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 206
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 207
< Terug 205 A


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1887 P.J. Koumans

S.P.A. Koumans

boekdrukker

boekbinder

1888 - 1889 P.J. Koumans boekdrukker
1890 - 1891 K. Hanemaaijer

A. van der Wees

boekdrukker

tuinder

1893 - 1898 A. van der Wees

Abraham van der Wees, tuinder , (1847-1902) was gehuwd met Catharina Hanemaaijer (1848-1939). Uit dit huwelijk 16 kinderen, waarvan 8 op jonge leeftijd overleden. Een van de zoons, ook Abraham van der Wees, geboren 25 december 1885, was in 1911 gehuwd met Maria den Hoedt. Al jong was hij geboeid door de scheepjes die tussen Delft en Delfland voeren. Als 11-jarige mocht hij mee met het scheepje dat ze thuis hadden om de waren van de tuinderij naar de markt in Rotterdam te brengen. Hij besloot dat hij veel meer van de wereld wilde zien. Na het overlijden van zijn vader besloot hij in plaats van tuinder beurtschipper te worden. Van een elf jaar oudere broer, die commissionair in groenten en fruit was, kon hij geld lenen, hoewel de collega-beurtvaarders niet op een nieuwe concurrent zaten te wachten. In de Delftsche Courant van 31-12-1906 werd vermeld dat de volgende dag de motorboot tussen Dordrecht-Rotterdam en Delft van start ging. Ook richting Westland werd gevaren. Aan de Westvest mocht zijn schip niet liggen, ligplaats werd de Hooikade in Delft. In Dordrecht had hij al gauw een goede naam. Hoewel hij voer met verlies, hielp zijn broer hem toch in 1908 een eigen motorschip te bouwen. Genoemd naar zijn toen nog verloofde, Maria den Hoedt. Pas na Wereldoorlog I kon hij zijn schulden aflossen. Het zwaartepunt van het bedrijf kwam in Dordrecht te liggen en 30 december 1969 werd het kantoor (A. van der Wees & Co, Zware Transporten en Autodiensten door het gehele land) aan de Hooikade nr. 9 te Delft gesloten. Zijn zoon, Abraham van der Wees (1912-2005) was te Delft (13-11-1935) gehuwd met Maria van der Klis (1913-2001). Hun zoon Piet van der Wees verzorgde een gedenkboek: 1907-2007 “Van der Wees bracht ons hier”, opgedragen aan allen die vanaf de oprichting van Schroefstoombootdienst A. van der Wees en Co op 1 januari te Delft tot op de huidige dag hebben bijgedragen aan de Start, de Groei en de Bloei van de onderneming. Een gedenkboek met feiten, foto’s, aanekdotes en wetenswaardigheden bijeengebracht t.g.v. het 100 –jarig bestaan van VAN DER WEES TRANSPORTEN. (ISBN-10:90-9021142-X. Met dank aan mevr. A.Käyser-van der Zee (Boekennieuws, Mededelingenblad NGV Afd. Delfland – 2012 nr. 3).

tuinder
1899 - 1903 A. van der Wees

N. van der Wees

tuinder

tuinder

1905 - 1910 J. van der Wees winkelbediende
1913 - 1916 C. Hordijk werkman N.G. & S.F.
1920 wed. G.P. Honselaar  
1923 A. van der Stelt fabrieksarbeider
1924 N. van Leeuwen koopman
1928 - 1930 N. van Leeuwen

J.P. van Leeuwen Q.G.N. van Leeuwen Dit was oorspronkelijk een boerderij die strekt tot wat nu het pand Schimmelpenninckstraat 1 is.
Bewoners destijds: Nicolaas van Leeuwen en Monica Schilperoord. Een zoon, Q.G.N. van Leeuwen huwde 19 augustus 1924 met M.A.H. Onings en vestigde zich in het voorhuis, zijn ouders verhuisden toen naar het achterste gedeelte. Q van Leeuwen leverde met paard en wagen kruidenierswaren in de omgeving van Delft. Op gegeven ogenblik liet hij het achterste gedeelte van de boerderij slopen en op die plaats liet hij de panden Schimmelpenninckstr. 1a, b en c bouwen Het nieuwe complex bevatte een pakhuis. Paard en wagen werden vervangen door een bestelauto. De boodschappenservice werd in het pakhuis ondergebracht. Toen de bouw klaar was betrok hij met zijn gezin het benedenhuis om in 1933 naar de binnenstad te verhuizen.

koopman

reiziger kruidenier

1932 C.I. du Chatenier monteur G.E.B.
1935 - 1938 wed. N. van Leeuwen geb. Schilperoort  
1949 C.J.F. Flaton verzekeringsagent
1966 J. Thelen

C.G. Thelen

 
1969 - 1970 P.H. Giesberger  
±2009 J.H. Wijntje  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A. v.d. Wees ƒ 1200
1917 D. Honselaar ƒ 831

foto-1
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.