Buitenwatersloot 148

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 148
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 149
< Terug 147


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1888 H.S. Fels timmerman
1889 A.S. Fels timmerman
1890 S. v.d. Elst arbeider
1892 A.J. Gegleijns

D. Verschoor J. v. Werkhoven H. Nieuwkuik

werkman

werkman werkman
timmerman

1893 - 1894 A.J. Gegleijns

D. Verschoor J. v. Werkhoven H. Nieuwkuik J. Weeda C.J. Admiraal

werkman

werkman werkman timmerman
koopman

1895 D. Verschoor

J. v. Werkhoven J. Weeda C.J. Admiraal

werkman

werkman koopman

1896 A. de Bruin kleermaker
1897 A. v.d. Lugt arbeider
1898 - 1906 J.J. Goudswaard werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1908 - 1910 J.J. Goudswaard

M. Konings

werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw

schoenmaker

1913 J.J. Goudswaard werkman, opperman, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1916 - 1920 wed. J.J. Goudswaard geb. Konings  
1923 wed. J.J. Goudswaard geb. Konings

M.P. Goudswaard P.M. Goudswaard


boekdrukker huisschilder

1924 - 1925 J. Schilder fabrieksarbeider, het gezin bestond uit 1 man en 1 vrouw
1928 - 1932 J. Baljeu tuinarbeider, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw
1935 H.C. Fousert werkman, het gezin bestond uit 2 mannen
1938 L.H. van der Meer boekdrukker, het gezin bestond uit 2 mannen en 1 vrouw

werkster, mej. L. van Bergen, inwonend

1949 mej. L. van Bergen werkster
1966 A. Jansen  
1969 - 1970 G. Sanna  
2009 - 2012 F.P.M. v.d. Helm  
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.