Buitenwatersloot 147

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 147
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 148
< Terug 146

( zie ook pand 145 )
Bewoners1983 GADBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 W.J. Bakkeren

M.J. Bakkeren

korenmolenaar

molenaar

1884 - 1889 W.J. Bakkeren korenmolenaar
1890 - 1892 G. Opdam

wed. M.T. Meeuwsen geb. Maas

smid
1894 - 1895 J.C. van Tongeren tapper
1896 mej. H. Baer  
1897 J.G.M Coret
kuiper
1898 J.G.M Coret

mej. D. de Koning
Op 12 april 1898 gaven G.M. snel, C.P. Overdijk, H.W. Coret J.G.M. Coret en J.M. Robart
o.a. opdracht tot veiling en verkoop van een huis en erf met tuintje, schuur en werkplaats aan de Buitenwatersloot 147 te Delft kadaster Sectie A nr 2168 groot 75 centiaren; eigendom van de ondergeteekenden Sub 2, 3 en 4 genoemd. Bron Inv.nr KC-0219, akte 132, Gem. archief Delft.

kuiper

naaister

1899 C. v.d. Kraan

Joha M. Vink

werkman
1900 wed. H. Kramer geb. van Veen

J. van Veen


werkman

1901 - 1903 wed. H. Kramer geb. van Veen

J. van Veen L.W. van Veen


werkman
werkman

1905 K.T. Le Blansch werkman
1906 - 1908 Jaca S. Scheer  
1910 Jaca S. Scheer

J. Biesmeijer G. Wens


sigarenmaker koperslager

1913 J. Biesmeijer

G. Wens

sigarenmaker

koperslager

1916 - 1923 G. Wens
koperslager
1924 - 1925 A.J. van Rutten

G. Wens

fabrieksarbeider

koperslager

1928 - 1971 A.J. van Rutten fabrieksarbeider
1971 - 1981 A. v.d. Brugge

F. ter Veen

 
1981 - 1991 G.H. Engler  
1991 H.D. Welle-Donker  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 C. Wens ƒ 750
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.