Welk-pand

Uit Buitenwatersloot Delft

In het verleden leefden er vele Buitenwatersloters, waarvan we niet weten in welk pand ze woonden. Omdat ze er bij horen, willen wij ze, als men deze Buitenwatersloters tegenkomt, graag op deze site vermelden. Mocht iemand ze in de familie hebben, dan horen wij dit graag. En mocht u weten in welk pand ze woonden en over meer gegevens betreffende hen beschikken, dan horen wij dat eveneens graag.

[Trouwboek Delft: ‘ + Isaac Andriesz. van Soetermeer J[ong]g[esel] / wonende buyten de Watersloot, Reyntgen / Cornelis J[onge]d[ochter] wonende tot Nootdorp /getr. ut supra’ (= ‘als boven’, d.w.z. op 2 januari 1611); trouwboek Nootdorp: ‘Anno 1611 / Isaac Andriesz j.g. schipper[s]geselle / buyten de Watersloot tot Delft, ende / Reintgen Cornelis j.d. van Nootdorp, is / den .2. Januarij getuijgenisse gegeven, / om tot Delff te trouwen’]

Het betreft het echtpaar Gijsbert van der Laan en Jaapje Jans Plokkert (S)
In het doopboek van Delft staat de informatie over hun woonplek. 4-4-1803 Kind dood geb. van Gijsbert van der Laan op de Buitenwatersloot 's morgens. 11-4-1807 Gijsbert Johannis, zoon van Gijsbert van der Laan en Jaapje Jans Plokkert op de Buitenwatersloot. 18-1-1810 Het ongedoopte kind van Gijsbert van der Laan en Jaapje Plokkerts oud 5 dagen. De ouders gereformeerd op’t plein buiten de waterslootsche poort. Vader Gijsbert zal niet veel thuis zijn geweest want die was beroeps militair en diende als kanonnier vanaf 1795 tot zijn dood in Minden (Dld) in 1811. De tante van Jaapje Jans (zuster van haar vader) woonde ook op de Buitenwatersloot. Zij heet Soetje Plokkers en was getrouwd met Jan Kiene. Zowel Jaapje Jans als deze tante kwamen oorspronkelijk uit Maassluis. Na het overlijden van haar man is Jaapje Jans verhuisd naar Wijk 5 nr.517, een huisje achter de huizen aan het Rietveld op perceel D51. Dit huis was eigendom van het Departement van Oorlog.