Vragen

Uit Buitenwatersloot Delft

Vragen


Vragen die ons worden gesteld en waarop wij zelf nog geen antwoord weten te geven worden onderstaand opgenomen.
Als u het antwoord weet dan gaarne een bericht naar ons e-mailadres of naar:
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft,
zodat wij de vragensteller/ster kunnen inlichten. Vraag van 10 maart 2019

Aan de Buitenwatersloot ligt een trapje en in de treden staan nummers gegraveerd (zie foto).
Weet u de betekenis hiervan of waarom dit is?Vraag van 8 maart 2012


Wie weet bij welke gelegenheid deze foto, voor de Kogelgieterij, is gemaakt?

Vragen van 11 februari 2011


Dit schilderij lijkt een wat vrije versie van de brede kant van de Buitenwatersloot. De molen, de brug en de fabriek van Meerten/drijfriemenfabriek Adam.

  1. Wie weet meer over de schilder Fr. Goedhart?
  2. Uit welke periode dateert het?
  3. Waar en wanneer stond die rode benzinepomp daar?
Vragen van 25 juli 2010

Vraag 1: Gezocht voor de site oude foto’s van het wijkje Siberië, gesloopt in de jaren 70?
Vraag 2: Gezocht voor de site een afbeelding van de zgn witte huizen? Vraag 3: Wie weet de nummering van de panden die afgebroken zijn bij de aanleg van de Krakeelpolderbrug? Vraag 4: Wie weet iets over molen de Uijl, die ter hoogte van de Krakeelpolderweg gestaan moet hebben?


Vraag van 19 mei 2009

Wie weet welk nummer vroeger het pand “Rad van Avontueren” aan de Buitenwatersloot was, zo begin 1700-1720?
Vraag van 29 augustus 2008

Met welk Buitenwaterslootnummer begon het oude Siberië? We hebben wel een kaartfragment, waarop beide straatjes zijn aangegeven, maar weten de nummering niet.