Mededelingen

Uit Buitenwatersloot Delft

De ontwikkeling van de site

Van verschillende kanten ontvangen we informatie en af en toe ook foto's, voornamelijk digitaal. Gaarne bedanken we de inzenders. De bewoningsgeschiedenis een beetje compleet te krijgen is een gigantische klus. Veel is in ons archief te vinden, maar dat vraagt veel tijd. Soms ook krijgen we nuttige tips. Henk Morien bijv. van de genealogische vereniging Prometheus en destijds medewerker aan de samenstelling van een publicatie over de Bijlenbuurt, gaf een nuttige tip: In het begin van de twintigste eeuw is er een gezondheidscommissie ingesteld, die een onderzoek heeft gedaan naar de woonomstandigheden van de Delftse woningen. In 1907 kwam de Buitenwatersloot aan bod. De resultaten liggen in het archief van Delft (Vragenlijst woningonderzoek 1907, archiefnr 100 inv. nr 55).
Helaas zijn niet alle panden bij dit onderzoek betrokken geweest. Van een aantal huisnummers is geen dossier aanwezig. In de dossiers vinden we de toestand van de huizen, de eigenaars (meest met adres), de hoofdbewoner, diens beroep, de tijd dat deze in het pand woonde (in 1907) en een gezinssamenstelling (aantal mannen en vrouwen boven de tien jaar en het aantal jongens en meisjes jonger dan 10 jaar). We zijn begonnen deze gegevens, voorzover aanwezig, op de site te zetten als uitgangspunt voor verder onderzoek. De beschrijving van de woning en de toestand daarvan in 1907 laten we buiten beschouwing. Wat dit laatste betreft volstaan we met enkele opmerkingen: Zo waren de privaten veelal buitenshuis (tonnetjes w.c's). In de meeste huizen waren bedsteden aanwezig met bij grotere gezinnen ijzeren ledikanten. De meeste huizen waren op de waterleiding aangesloten, maar er waren er ook nog die het met een waterpomp moesten doen. Het afvalwater moest in een aantal gevallen nog met een goot naar de sloot. Keukens waren vaak erg klein. Ook van een aantal panden, die inmiddels verdwenen zijn of uit hofjes, die later deel werden van een zijstraat en toen een ander nummer kregen, hebben we de toenmalige gegevens opgenomen. Waar uitgebreidere genealogische gegevens van bewoners bekend zijn, nemen wij die beperkt gaarne op, uiteraard met bronvermelding, zodat geïnteresseerden verder kunnen zoeken. Henk Lups, 31-5-2007.