Buitenwatersloot 93

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 93
Bouwjaar 1797-1798
Status Handboogstraat ?
Verder > 94
< Terug 92


Bewoners
Bewoners volgens adresboek
1881 F.J. Freni boekhouder
1893 - 1899 T.H. Klamer smid
1900 J.A. Moelaert sigarenmaker
1901 - 1902 C.F. Weijdeveld spirituswerker
1903 A. Rense sigarenmaker
1906 J.R. Moelaert sigarenmaker
1908   werkplaats
1913 - 1916 H.L. Elzenaar smid
1916 - 1920 J. Vorwald timmerman
1949 veranderd in Handboogstraat  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 J. Vorwald ƒ 750
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).