Buitenwatersloot 8

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 8
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 8 A
< Terug 7


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 W. Hazeveld werkman
1888 D. v.d. Lee

P. v.d. Lee

onderwijzer

schipper

1889 J. v.d. Struijf

P. van Veen

werktuigkundig ingenieur

warmoezier

1890 - 1892 L.J. de Wilde

W.A. de Wilde


koopman in brandstoffen

1894 - 1896 W.A. de Wilde koopman in brandstoffen
1898 J.G. Snijdoodt koperslager
1899 - 1903 J.G. Snijdoodt

J. Snijdoodt

koperslager

behanger

1905 H.W. de Blij

R. van der Sande

metselaar

koopman

1906 R. van der Sande

A.D.J. v. Asten geb. Groot wed. J.F. Groot geb. Lambooi H. Schallenberg F.M. Uphus

koopman

verver voorschotbankhouder

1908 J. de Kok
1908 - 1910 J. de Kok

P. van der Stap


timmerman

1913 - 1925 Maria Louwinger werkster
1916 J. van der Wilden sigarenmaker
1920 D.C. van der Heijden koetsier
1928 S. Oliemans  
1930 - 1932 G. van Herwijnen

C.H. van 't Hoog

klerk N.G.S.F.
1933 - 1938 G. van Herwijnen klerk N.G.S.F.
1949 H. Geldof,

J. van de Graaf

scheikundige

technicus

1966 - 1970 J. Mangert

W.H. Mangert

1997 M.M. Mulder  
? - ±2009 W.A. Nouwen

H.P. Huges

 

  

Deur rechts 8, 2011


Hier zat brandstofhandel de Wilde.


Bouwgeschiedenisfoto-1 1927
De plaats waar mijn vader op huisnummer 8a,b,c,d de 1e steen heeft

gelegd in 1927, dus aan het begin van de smalle kant. Anneke leertouwer

Bouwjaar: 1930


Brandstofhandel de Wilde is destijds gesloopt en hiervoor kwam een nieuw blok met beneden en bovenwoningen (1927).


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.