Buitenwatersloot 79

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 79
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 80
< Terug 78


Bewoners


foto-1 1993In 1906 verhuisde het gezin van Gerrit van Loenen van de Westerstraat naar dit adres. Gerrit was kleermaker. Tevens woonde bij hen in de broer van zijn echtgenote Christina Adriana Antonia Stolk, Abraham Wijnand Stolk, die enigszins lichamelijk gehandicapt was.
Het pand Buitenwatersloot 79 werd gehuurd van Cornelis Pieter van den Berg, boterhandelaar te Delft. Op 1 maart 1922, dus zestien jaar later kreeg Gerrit van Loenen de gelegenheid om het woonhuis, annex kleermakerij, annex winkel in herenkleding te kopen voor een prijs van ƒ 7500,--. Via een hypotheek en medefinanciering door twee van zijn zoons, Adrianus en Piet Andries kwam dat voor elkaar.
Anny Käyser-van der Zee.


Klik voor een vergroting op het plaatje
overl. adv. Gerrit van Loenen  
foto-2 mei 1915 voltallig gezin van Loenen

Foto uit mei 1915 van het voltallige gezin van Gerrit van Loenen (1860-1925) en Christina Adriana Antonia Stolk (1868-1927). Van Links naar rechts: Arend van Loenen (21 jaar), Abraham Wijnand van Loenen (20 jaar), Adrianus van Loenen (17 jaar), daaronder Piet Andries van Loenen (15 jaar), Willem van Loenen (19 jaar), daaronder Cornelia Suzanna van Loenen (13 jaar), Maartje van Loenen (12 jaar), Gerrit van Loenen (55 jaar), Cornelis van Loenen (7 jaar), Nicolaas van Loenen (24 jaar), Christina Adriana Antonia van Loenen-Stolk (47 jaar) en Neeltje van Loenen (25 jaar).
Bewoners volgens adresboek
1880 - 1891 wed. Fortuijn  
1881 - 1884 D. Geervliet

P.M. Geervliet H. Jonkers

olieslager

draaier draaier

1886 - 1889 D. Geervliet

P.M. Geervliet

olieslager

draaier

1890 J.L. Struik tuinder
1891 - 1893 H.L. Brons hoofd eener school
1894 wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren  
1895 wed. mevr. J. v. Eekeren geb. Schilder

wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren

 
1896 mevr. Yspeert

wed. mevr. J. v. Eekeren geb. Schilder
wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren R.D. Yspeert

ingeschrevene Polytechnische School

ingeschrevene Polytechnische School

1897 - 1899 wed. mevr. J. v. Eekeren geb. Schilder

wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren
R.D. Yspeert


student Polytechnische School

1900 - 1902 wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren

R.D. Yspeert


student Polytechnische School

1903 C. Vegt behanger
1905 C. Vegt

G.M. v. Dort

behanger

behanger

1906 G.M. v. Dort

G. van Loenen

behanger

kleermaker

1908 G. van Loenen kleermaker
1910 - 1920 G. van Loenen

A.W. Stolk

kleermaker

behanger

1923 G. van Loenen kleermaker
1924 G. van Loenen

A.W. van Loenen P.A. van Loenen

kleermaker

kleermaker onderwijzer

1928 - 1930 A.W. van Loenen

A. van Loenen

kleermaker

kleermaker

1932 - 1949 A. van Loenen kleermaker
1966 - 1970 A. van Loenen

K. Voskamp

kleermaker

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C. Vegt ƒ 600
1910
G. v. Loenen ƒ 900
1917 id. ƒ 1105
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens


Eigenaars


Cornelis Pieter van den Berg
Gerrit van Loenen koopakte 1e pag 1-3-1922


Bronnen


Het geslacht van Loenen door Bouke Faber 1980-1993.
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.