Buitenwatersloot 77 A

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 77 A
Verder > 78
< Terug 77

( zie ook pand 77 )


==

==

Bewoners
Bewoners volgens adresboek
1913 J.C.L.M.A. de Leers

Johanna H. Poppink

kleermaker Centr. Mag.
1916 -1925 Johanna H. Poppink

C. Verbeek Gezusters J. en M. en J. Verbeek


onderwijzeres

1928 C. Verbeek

Gezusters J. en M. en J. Verbeek

onderwijzeres
1930 wed. A. Looper geb. v.d. Berg

mejuffrouw M.J. Verbeek

 
1932 - 1935 mejuffrouw M.J. Verbeek  
1938 wed. A.A. Basoski geb. Laros

mejuffrouw M.J. Verbeek

 
1949 M. Kolman

wed. A.P. van der Burgh geb. J.M. Bruijns

ambt. Distr. Bur.

zonder

1966 Cornelia den Hoedt

H. van Bergen

 
1969 - 1970 Cornelia den Hoedt

G.J. de Wilde

 

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 Mej. J. Verbeek ƒ 1050
BouwgeschiedenisBouwjaar: 1915
Eigenaars


Geen gegevens


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.