Buitenwatersloot 69

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 69
Verder > 70
< Terug 68

, in 1875 nummer 201 en vóór 1875 nummer 7-264, plus .
BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 E. Vuijk  
1890 - 1903 D. v.d. Eijk koopman
1905 D. v.d. Eijk

S. v.d. Eijk

kaashandelaar

koopman

1906 - 1932 H.J. van Rijn kaashandelaar
1932 - 1970 J.Th.F. (Jan) van Rijn

was kaashandelaar en in de oorlog officier bij de Binnenlandse Strijdkrachten (de "ondergrondse"). Hij heeft in de oorlog eens de hele H. Hartschool geïnspecteerd, op verzoek van mijn vader, die aanwijzingen had dat er wapens verborgen lagen, afkomstig van Nederlandse militairen die er bij de capitulatie in Mei 1940 gelegerd waren. G.J.H.M. van Rossum

kaashandelaar
1972 - ? L.Th. Bekkers, markiezenbedrijf  
1997 - 2011 Wolgroothandel + woonhuis Richard Wernekinck en echtgenote.

Het echtpaar verhuisde later naar nr. 45. De wolhandel bleef in beide panden gevestigd.
Het bedrijf van Richard Wernekinck, groothandel in spinnewielen, weefgetouwen, wol, breigarens.
Een zeer specialistisch bedrijf in natuurlijke materialen ten behoeve van de textiele werkvormen, dat een grote naam heeft op zijn gebied en een groot gedeelte van de klanten in het buitenland heeft. Het leveringsprogramma omvat tal van grondstoffen zoals diverse soorten schapenwol, al of niet gewassen en / of gekaard, tal van dierlijke haarsoorten, plantaardige verfstoffen, plantaardige vezels. Wernekinck is één van de weinige bedrijven die kantklosmaterialen produceert, maar ook de collectie breigarens is zeer omvangrijk en in principe uit natuurlijke grondstoffen geproduceerd.

 
2009 H.M. Lups

Woonde hier vijf maanden i.v.m. de brand in zijn huis ( nr 142 ).

 

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
D. van der Eijk ƒ 2500
1910
H.J. v. Rijn ƒ 1800
1917 H.J. van Rijn ƒ 2500
23 september 1971   1906
 
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
G.J.H.M. van Rossum.