Buitenwatersloot 65

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 65
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 66
< Terug 64


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1890 - 1902 J. Klaui barbier
1903 - 1928 P. Maan particulier
1930 - 1935 P. Maan

J. Maan

particulier
1938 J. Maan  
1949 mej. H.A. v.d. Burgh

wed. J. Maan geb. J.C. Oosthoek
wed. J. Luijten geb. J.C. Oosthoek

dienstbode

zonder zonder

1966 A. Nieudorp

Mathilde Beek

 
1969 - 1970 A. Nieudorp  
1997 - 2011 A.P. Nieudorp

P.A.J. Hammer

 

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. Maan ƒ 3500
1910
id. ƒ 3300
1917 id. ƒ 4000
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.