Buitenwatersloot 60

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 60
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 61
< Terug 59


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 J.F. Eekhout bediende
1884 - 1888 J.F. Eekhout

C. Eekhout

bediende

boterkoopersknecht

1889 C. Eekhout boterkoopersknecht
1890 - 1894 E.J. Leertouwer opzichter R.M. patroonfabriek
1895 - 1897 H. v. Erkel keurder van projectielen
1899 - 1900 mej. G. Agterberg

J. Agterberg

onderwijzeres

oud hoofd eener school

1903 J. Hille werkman
1905 J. Hille

J. Hille

werkman

behanger

1906 J. Hille

J. Hille
wed. C. Blommendaal geb. Geevers

werkman

behanger

1908 J. Hille

wed. C. Blommendaal geb. Geevers

werkman
1910 J. Hille

J.L. Bontje

werkman

smid

1913 J. Hille werkman
1916 J. Hille

wed. G.H. van Deursen geb. Maden

werkman
1920 - 1923 J. Kiela

wed. M. Slierendregt geb. v.d. Boon

bankwerker
1924 - 1938 J. Kiela bankwerker
1949 wed. J. Kiela geb. J.S. Kerkhoven

J.J. Kiela

zonder

bankwerker

1966 - ±2009 J. van Rijt

De heer Van rijt was leraar aan eenkatholieke technische school, later directeur. Ook was hij bestuurslid van Stephanus Glorieux, Oude mannen- en weeshuis voor jongens aan de Kantoorgracht te Delft. Dit werd in 1973 samengevoegd met het Annagesticht tot het wooncentrum Stefanna. Het echtpaar Van Rijt mocht voor de verhuizing een souvenir uitzoeken. Mevr. Van Rijt, die op een trapje stond struikelde en greep zich vast aan een boek. Het echtpaar besloot dit als souvenir te houden. Het was het inschrijfregister (tweede helft negentiende, begin twintigste eeuw). Ze waren hier erg op gesteld omdat twee familieleden als kind  in dit weeshuis waren opgenomen. De erfenis van deze jongens was verdwenen en men dacht dat het tehuis dit mogelijk gedaan zou hebben. (Waarschijnlijk wist degeen die ze naar dit weeshuis heeft gezonden er meer van.) Mede daarom werd dit bezit erg op prijs gesteld. Ik kreeg echter de gelegenheid het te kopieren (Later heeft de heer Jan van den Berg ze ingevoerd en op het internet gezet). Later bleek het archief van dit weeshuis bij het Delftse gemeentearchief in bewaring te zijn gegeven minus één deel. Dit bleek toen ik ze een kopie bracht. Destijds kreeg ik de toezegging, dat als de familie het niet wilde houden, het origineel alsnog aan het archief zou worden afgestaan. Het is mij niet bekend of dit is gebeurd. (H.M. Lups)

 15 oktober 1943

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. Hille ƒ 600
1910
id. ƒ 600
1917 id. ƒ 1100

Bouwgeschiedenis


Dit pand bestond oorspronkelijk uit twee achter elkaar gelegen woningen, waarvan de achterste door een poortje bereikbaar was.
Later zijn deze twee woningen tot een samengetrokken.


Eigenaars


Laatst bekende: de heer Van Rijt.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.