Buitenwatersloot 6

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 6
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 7
< Terug 5 A


Bewonersfoto-1 2011

foto-2 1914

2011

1914Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1889 J. Oosterloo warmoezier
1890 - 1892 wed. M. Oovergaag geb. v. Leeuwen
1893 - 1895 mej. A.C. v.d. Knaap geb. Arkesteijn
1901 - 1908 Pakhuis
1908 -1913 W.A. de Wilde koopman in brandstoffen
1913 - 1920 J.A.W. Wigmans directeur Stoombootrederij "De Schie"
1920 - 1925 wed. J.A.W. Wigmans geb. Duffels
1923 W.C. Kruis verver
1928 - 1929 mej. C.A. Duffels

Ha C. Peterse

1930 C. van der Brugge

J. Korthof

opz. terrein L.O.

magazijnknecht

1930 - 1949 K.F. van Dongen rijkswerkman
1966 't Hart Wed. van van Dongen, W.
1969 - 1970 Voogdt, A.

Karaca, E. Sahin, N. Yoney, C.

1997 - ±2011 L. de Bruin  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
W.A. de Wilde ƒ 5000
1917 J.A.W. Wigmans ƒ 1795
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.