Buitenwatersloot 56

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 56
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 57
< Terug 55 A


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 H. Schoenmaker

C. v.d. Spiegel


tuinder

1884 - 1889 C. v.d. Spiegel tuinder
1890 P.J. Koumans boekdrukker
1891 - 1894 D. v.d. Laan

wed. mej. M.J. Moelaart geb. Ferber

kleermaker
1895 D. v.d. Laan kleermaker
1896 D. v.d. Laan

F. Snel

kleermaker

sigarenmaker

1897 F. Snel

wed. A. v.d. Berg geb. Pernis

sigarenmaker
1898 F. Snel

wed. P. v.d. Berg geb. Pernis wed. mej. J.A. v. Oppen geb. Remeijn P.J. Vlet

sigarenmaker

olieslager

1899 F. Snel

F.R. Hoekstra H.F. Hoekstra

sigarenmaker

arbeider werkman

1900 - 1903 F.R. Hoekstra

H.F. Hoekstra

arbeider

werkman

1905 - 1906 H.F. Hoekstra werkman
1908 H.F. Hoekstra

J. van Gulick

werkman

werkman

1920 Wed. J.M. van Vondelen geb. Reijns  
1923 H. Koopman

F.H. Koopman J.J. Koopman

gep. torpedist

kleermaker kleermaker

1926 - 1930 Wed. G. van der Burg geb. Verhoog  
1930 - 1959 A. de Ridder

Vanaf 21 november 1930 tot aan hun overlijden woonden hier Antonius de Ridder (overl. 1959) en Maria Ruygt. Dit schijnt een zeventiende of achttiende eeuwse woning te zijn. Naast de voordeur was de "nette" kamer en daarachter, halverwege een lange gang, de huiskamer met een bedstee waaronder een kelder. Achter de huiskamer was een plaatsje en daarachter de keuken met een "tonnen-w.c.". Via een vrij steile trap kwam je op de bovenverdieping bestaande uit twee kleine kamertjes.

schippersknecht
1949 A. de Ridder

F.G. v.d. Spek

schippersknecht

lederbewerker

1966 - ±2009 J.P. Wenneker  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
H. Hoekstra ƒ 600
1910
id. ƒ 600

foto-1 2008
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.