Buitenwatersloot 45

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 45
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 46
< Terug 44


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1884 - 1886 J. Tetteroo tapper
1887 - 1889 J. Tetteroo

wed. mej. P.M. Rijsterborgh geb. van Kampen

tapper
1890 A. v.d. Maarel  
1891 - 1913 J. Heemskerk houtkoper
1920 - 1933 C. Lekkerkerk particulier
1934 - 1938 Wed. C. Lekkerkerk geb. J. Vellekoop  
1949 A. van der Enden

wed. C. van der Enden geb. M.C. Ploos v. Amstel W. Verbaan
mej. D. Venema geb. J. v. der Enden

fabrieksarbeider

instrumentmaker

1966 - 1970 S. de Jong  
1997 B.I. Stribos

A. Veldhuis

 
.... - 2010 Richard en Astrid Wernekinck  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. Heemskerk ƒ 3200
1910
id. ƒ 3150


In de Delftsche Courant van 14 september 1922 stond de volgende advertentie:
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.