Buitenwatersloot 43

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 43
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 44
< Terug 42

BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 E.T. Harkink kuiper
1886 L. Knoops brandersknecht
1888 P. Visser sigarenmaker
1889 W.F.H. MacLean schrijver R.M.
1890 - 1902 A.F. v.d. Lecq broodbakker
1903 A.F. v.d. Lecq

D.A.F. v.d. Lecq

broodbakker

broodbakker

1905 D.A.F. v.d. Lecq broodbakker
1906 - 1924 M. de Lange broodbakker
1928 - 1929 N. van Wijk brood- en banketbakker
1930 N. van Wijk

F.Th. van Velsen

brood- en banketbakker

grossier

1932 - 1948 J. Dingler (Vlaardingse) vishandel
1949 J. Dingler

Fa Veldhuis en Zn

(Vlaardingse) vishandel

metaaldraaierij

1957 - ... Zeevishandel van Oosten

In 1948 vond Wijnand van Oosten een vaste stek voor zijn vishandel in de Kwekerijstraat, in 1955 verhuisde hij naar de Verlengde Singelstraat, in 1957 werd de zaak verplaatst naar de Buitenwatersloot 43 en werd later door Wijnand 2 overgenomen, die de zaak eind 2010 sloot. De winkel was eerst nog klein (5 x 5 meter) Achter het winkeldeel was de woonruimte met een trap naar de zolder. In 1988 verhuisde het gezin van Wijnand 2 naar het belendende pand en werd nr 43 uitgebouwd tot een ruime viszaak, waar ook gefileerd en gebakken kon worden. Voor die tijd werd de vis gebakken bij een broer, die een viszaak in de Anthony Duyckstraat had.

Eind 2010 werd de winkel gesloten omdat Wijnand de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Daarna is hij op gegeven ogenblik op de woensdagavond workshops gaan organiseren over het fileren van vis. Ook is hij weer op de zaterdagmorgens open gegaan, wanneer er verse vis verkocht wordt en lesgegeven wordt in het fileren, samen met zijn zoon, Wijnand 3. Ook in de week is hij nog actief. Ik zag hem onlangs op tv (Den Haag meen ik), toen hij les gaf in het schoonmaken van haring op een lagere school. Na het schoonmaken mochten de leerlingen een stukje proeven, maar ik kreeg de indruk dat vooral de allochtone kinderen dat maar griezelig vonden. Na bijna 5 jaar gaan vanaf 3 september 2015 de deuren weer fulltime open. Wijnand3 en zus Sjaan nemen vanaf dan het stokje van Wijnand2 over. (HML)

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
D.A.F. van der Lecq ƒ 1000
1910
M. de Lange ƒ 800
1917 id. ƒ 1500

In de Delftsche Courant van 2 mei 1922 adverteerde bakker M. de Lange met zijn lekkere koekjes.
Hij had ook een vestiging aan de Rotterdamseweg


Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


1957 C. van Oosten & Zn
Wijnand van Oosten


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.