Buitenwatersloot 4

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 4
Verder > 5
< Terug 3

==


==

Bewonersfoto-1 2008

foto-2 1914

2008

1914Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1888 - 1889 W.H. v. Velzen kleederbleeker
1890 - 1903 J. van der Wel schipper
1892 - 1893 M. van den Ende ingeschrevenen Polytechnische School

civiel bouwkundig ingenieur

1893 - 1894 W. van Dam

T. van der Wel

ingeschrevenen Polytechnische School

ingeschrevenen Polytechnische School

1895 - 1897 G. van der Wel schipper
1896 A.F.M. Rijk geb. Michielsen  
1905 - 1925 G. van der Wel schipper, motorbootdienst Delft-Zaandam
1906 - 1908 Joha P. v.d. Kooij naaister
1913 P. van Amerongen schippersknecht
1928 - 1930 H. van der Well expediteur
1932 Mej. P.A.C. Moerman bew.school onderwijzeres
1932 - 1935 P. van den Akker bedr. chef T.H.
1932 - 1938 N.V. Pakschuitdienst Ver. Delftsche
1938 wed. P. van den Akker geb. van Leusden

G. de Raat


kantoorbediende

1949 Mej. M.E. van den Akker

W. Stam

schrijfster T.H.

klerk admin. T.H.

1966 Swiers, H.
1969 - 1970 Swiers, H.

Lang, G.H. de export comm h gr fr

1997 - ±2011 W. Tirtawidjaja

R. W. Otto

 

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G. van der Well ƒ 1500
1910
id. ƒ 2300
1917 id. ƒ 3000
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Tot 1883 was het huis aan de Buitenwatersloot 4 (destijds nummer 256) eigendom van de gemeente Delft en "bestemd tot Commissarishuis van het Maassluisse Veer", kortweg het 'Maassluisse Veerhuis' of het 'Commissarishuis' genoemd. In oktober van 1883 heeft de gemeente het huis voor fl. 4.000 verkocht aan Johannes van der Wel, veerschipper van Delft op Maassluis. Na 1900 is deze verhuisd naar Rijswijk.
Latere eigenaren zijn - voor zover bekend -: Pieter van den Akker, instrumentmaker († 24-5-1935, 60 j. oud) Elisabeth van Leusden, weduwe van Pieter van den Akker († 25-10-1943, 69 j. oud) Voorlaatste eigenares (v.a. 1944): Elisabeth van den Akker (dochter van voormeld echtpaar, geb. 23-3-1916); na haar huwelijk is het huis op naam gesteld van haar echtgenoot dr. Hermanus Swiers († 16-10-1984)


Bronnen


Eigenaars: Alle gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen.
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.