Buitenwatersloot 38

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 38
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 38 A
< Terug 37 A


Bewoners


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 F.M. de Krijger werkman
1886 - 1889 A.B.H.J. Janssen werkman
1890 wed. P.K. Grasman geb. Rosbergen  
1891 - 1896 J.H. van Schie kleermaker
1897 -1900 H.A. v.d. Berg mouter
1901 - 1902 J.P. Duvé smid
1903 N. Hessing kantoorbediende
1905 - 1910 P. v.d. Akker instrumentmaker T.H.S.
1913 - 1916 wed. C.C. van der Vange geb. van der Feyst  
1932 - 1938 G. Wallaard arbeider N.G. & S.F.
1949 C.J. Bakker gem. werkman
1966 - 1970 J.W. Lander  
1997 Studentenhuis

A.N.W. Loog

 
±2009 Studentenhuis BWS 38

A.N.W. Loog G. Selmeijer B.M.M. de Wit

 
2010 Studentenhuis BWS 38  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. van den Akker ƒ 600
1910
id. ƒ 1190

Op de bovenverdieping (38) woonde het gezin van dochter J. Schenkels-Kerklaan. Dit is later verhuisd naar Hilversum.


Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.