Buitenwatersloot 325 C

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 325 C
Verder > 326
< Terug 325 B

( zie ook pand 321 )


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

±2011 E.A. van Genderen  

Pand 321, 321A, 323, 325, 325A/B en CBouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Geen gegevens.