Buitenwatersloot 321

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 321
Verder > 321 A
< Terug 320

, plus , plus , plus , plus , plus , plus .
BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1890 - 1891 A. Laros bouwman
1949 Afgebroken  
> 2000 Ad van Tol B.V. Aanneembedrijf  
2000 Jos van de Lindeloof en Willemien de Boer  

  

Pand 321, 321A, 323, 325, 325A/B en C

Bouwgeschiedenis


De Boerderij van het dwarsdeeltype 'Marlothoeve' is in 1868 gebouwd aan de Buitenwatersloot, in wat toen nog een landelijk gebied was aan de rand van de stad Delft.
Aan de overzijde van de Buitenwatersloot is het rijksmonument de voormalige Kogelgieterij gelegen. De boerderij is niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf. In de jaren zestig van de twintigste eeuw is de boerderij ten behoeve van een functiewijziging intern verbouwd en tegelijkertijd enigszins reconstruerend gerestaureerd door het aannemersbedrijf Huurman, dat in 1963 naar deze locatie verhuisde. Het bijbehorende Toegangshek is authentiek en vermeldt de naam van de boerderij. De bouwstijl is te omschrijven als een ambachtelijk- traditionele. streek-eigen bouwtrant. Omschrijving De door een sloot met ondiepe tuin van de straat gescheiden boerderij wordt gekenmerkt door uit gele IJsselsteen opgetrokken gevels met rechtgesloten schuifvensters, een engelenraam en houten decoratieve windveren met makelaar. De boerderij is opgebouwd uit drie volumes: een rechthoekig volume met zadeldak haaks op de Buitenwatersloot, een aan de westzijde aansluitend en iets teruggelegen rechthoekig volume met zadeldak evenwijdig aan de Buitenwatersloot en een volume, dat is gesitueerd achter het tweede volume, met een zadeldak haaks op de Buitenwatersloot. De zadeldaken zijn gedekt met verbeterde gesmoorde en rode Hollandse pannen. De overstekken zijn voorzien van houten gedecoreerde windveren met makelaar. Ojiefvormige houten lijsten zijn onder de dakschilden geplaatst. Alle volumes zijn opgetrokken uit gele bakstenen van IJsselformaat, gemetseld in kruisverband, met een fijne voeg. Boven het keldervenster en het engelenraam, met halfronde boog, zijn uit rode bakstenen bestaande stekken aangebracht. De overige vensters in de twee woonvolumes aan de buitenwatersloot zijn vierruits empire schuiframen, voorzien van tweeruits bovenlichten. In de lage gevels van het stalgedeelte bevinden zich achtruits ramen met halfcirkelvormige vierruits bovenlichten. De asymmetrische voorgevel (noordwestzijde) is opgebouwd uit de topgevel met rechts de teruggelegen langsgevel. De boven een kelder gesitueerde begane grond in de topgevel is iets hoger dan de begane grond van de langsgevel. In de topgevel zijn boven een keldervenster twee schuifvensters aangebracht. In de top van de gevel bevinden zich twee kleine rondboogvensters. De overgang van top- naar langsgevel wordt gemarkeerd door een vijfzijdige erker. In de plint van de erker bevindt zich de stichtingssteen van de hoeve. Ter rechter zijde van de erker is de toegangsdeur aangebracht. Deze houten paneeldeur heeft een met roosterwerk gedecoreerd venster, voorzien van een glas-in-lood bovenlicht. In het overige deel van de langsgevel zijn op regelmatige afstand van elkaar schuifvensters aangebracht. De rechthoekige asymmetrische linker zijgevel is onderverdeeld in drie traveeën, elk met een keldervenster en een schuifvenster daarboven. De asymmetrische rechter zijgevel bestaat uit een topgevel, met rechts de langsgevel van het stalgedeelte. De topgevel is symmetrisch van vorm, bestaande uit vier vensters in de eerste bouwlaag en een venster in de top. In het midden van de langsgevel is een grote schuurdeur aangebracht. Aan weerszijden van de deur bevinden zich kleinere vensters van verschillend formaat. Van de niet onderzochte achtergevel en het interieur is slechts bekend, dat delen zijn aangepast aan de woon- en kantoorfunctie, destijds behorend tot het aannemersbedrijf. Na het vertrek van Huurman is het gebouw gesplitst in enkele apare units. De toegangspoort bestaat uit twee houten vierkante pijlers, met daartussen een dubbel openslaand houten hekwerk. Op de pijlers staat de naam van de boerderij vermeld. Ter rechter zijde van de rechter pijler bevindt zich een voluutvormig smeedijzeren hekdeel. De dwarsdeelboe'rderij 'Marlothoeve', met bijbehorend toegangshek, is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. De boerderij is van cultuurhistorische waarde als een bijzondere voorbeeld van een specifiek type, namelijk een dwarsdeelboerderij met bijzondere kenmerken. De boerderij is van architectuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van de streekeigen bouwstijl met een karakteristieke hoofdvorm en detaillering. De boerderij is tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging en de visuele relatie met de voormalige Kogelgieterij. De boerderij is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid. Bron Voorn. de beschrijving van het gebouw als rijksmonument (Monumentnummer 525315)


Eigenaars


> 2000 - A. v.d. Tol
2000 - Jos van de Lindeloof en Willemien de Boer.


Bronnen


Adresboek van vermeld jaar.