Buitenwatersloot 30

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 30
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 31
< Terug 29


Bewoners1983 GAD


Op 5 mei 2010 kregen wij van Thea Verboom-van der Sluijs het volgende toegestuurd. In 1885 heeft op de buitenwatersloot nr. 30 gewoond Cornelis van der Sluijs en Jannetje de Roo (zie geboorteakte). Dit waren mijn overgrootouders.


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 Cornelis van der Sluijs

J. de Vries

molenaar

metselaar

1884 - 1887 Cornelis van der Sluijs

Jannetje de Roo

molenaar
1893 - 1894 J.L. Struike commissionair
1895 G. v.d. Gaag schipper
1896 G. v.d. Gaag

wed. mej. R.C. van Iperen geb. Gramser

schipper
1897 A. Overgaag graanhandelaar
1898 A. Overgaag

A.A. Overgaag

graanhandelaar

koopman

1899 - 1908 A.A. Overgaag koopman
1910 A.A. Overgaag boter- en kaashandelaar
1913 A. van Nierop (ben)

P.L.J. Righarts (bov)

straatmaker

fabrieksarbeider

1916 A. van Nierop (ben)

A. Deutekom

straatmaker

sjouwer

1920 G.J. Tillemans gasfitter
1923 - 1929 J. van der Hoeven

wed. J. Maagdeleijn

tuinder
1930 - 1932 J. van der Hoeven tuinder
1931 - 1970 J.J. de Jong

Familie de Jong kreeg zeven kinderen.
Een dochter, Helena de Jong trouwde met Pieter Jan Frank (27-5-1936, HA 174 Delft). Dit echtpaar werd inwonend.

werkman N.O.F.
1938 G. Feikes  
1949 P.J. Frank magazijnmeester
1997 J. Denman

P. Kruit

 
? - heden G.M. Tuk  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A.A. Overgaag ƒ 1500
1910
id. ƒ 3500
1917 A. van Nierop ƒ 1116
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
E-mail + akte van Thea Verboom-van der Sluijs.