Buitenwatersloot 2 A

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 2 A
Status Bestaat niet meer
Verder > 2 B
< Terug 2


BewonersBewoners volgens adresboek
1899 - 1903 J.Z. Risch assistent-leraar P.S.
1905 - 1908 F.C.A. Welsink hoofdinspecteur y. politie
1906 H.J.F. Welsink  
1910 - 1916 J. van der Sman koopman, commissionair
1920 - 1929 J.J. Dekker rijwielhersteller
1923 F.H. Janssen bioscoopondernemer "Delfia"

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
F.C.A. Welsink ƒ 1500
1910
J. van der Sman ƒ 3000
1917 Wed W. Beijerinck-v.d. Ven ƒ 1900Ontleend aan de Delftsche Courant van 13 mei 1911
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.