Buitenwatersloot 266

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 266
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 267
< Terug 265


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1890 - 1892 J. Oosterloo

J.B. Descamps

warmoezier

instrumentmaker

1893 - 1905 J.B. Descamps instrumentmaker
1920 - 1923 G. van der Gaag schipper
1924 G. van der Gaag

L. van Heijst

schipper

machine bankwerker

1926 - 1930 L. van Heijst machinebankwerker
1932 - 1933 L. van Heijst

H.J. Choufoer

machinebankwerker

werkman

1935 - 1938 H.J. Choufoer werkman
1949 mej. E. Verwolf

G. Verwolf

zonder

tuinder

1951 - 1965 Fam. A. van den Berg (-Haring)  
1966 - 1970 S. Woudwijk & Zn Br banketb
1997 N.A.M. Rust  
±2009 J. de Bruyn  
2010 B.P. van Dalen  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.B. Descamps Sr. ƒ 575
1910
id. ƒ 575


foto 1 mei 2007


BouwgeschiedenisBouwjaar: 1906 - 1930 (ingrijpend verbouwd?)
Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.