Buitenwatersloot 26

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 26
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 27
< Terug 25 A


Bewonersfoto-2 1930 foto-1 2008

1930

2008Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 J. v.d. Wees

P.H. v.d. Wees

tuinder

tuinder

1882 -1889 P.H. v.d. Wees tuinder
1890 -1895 A. v.d. Gaag schipper
1896 C. Hamwijk schipper
1897 - 1899 J.G. Pijnacker schipper
1900 - 1902 J.G. Pijnacker

wed. mej. C. de Schram geb. Gutteling

schipper
1903 - 1904 J.G. Pijnacker

A.P. Pijnacker

schipper

pakhuisknecht

1905 J.G. Pijnacker

A.P. Pijnacker P.A. Pijnacker

schipper

pakhuisknecht vleeshouwer

1908 K. van den Bosch timmerman
1910 - 1916 W.G. Walstra 2e machinist T.H.
1920 - 1922 T. Bestman boomkweeker
1923 T. Bestman

A.P. Koelet H. Koelet J.W. Koelet

boomkweeker

typograaf werkman

1924 - 1938 A. Koelet letterzetter
1949 - 1970 J.A. de Wilde chauffeur
2008 - ±2011 Marijke van Steensel  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
W. Walstra ƒ 800
1917 P.H. van der Hoeven ƒ 800
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.