Buitenwatersloot 256

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 256
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 257
< Terug 255


Bewoners


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 P.G. Croes Sr.

J. de Koning

boekbinder

bediende

1884 P.G. Croes Sr.

J. de Koning N. Smits

boekbinder

bediende smid

1886 - 1887 wed. mevr. M.H. Mulert geb. v.d. Sande

H.T.C. Mulert Baron van Omphal J. v.d. Wel


2e Luit. Infant. schipper

1888 - 1889 J. v.d. Wel

A.E. Rahusen

schipper

assist. leeraar P.S.

1890 C.J. Makkus werkman
1891 H.W. de Blij metselaar
1892 A. de Boef olieslager
1893 W.C. van Tuijl werkman
1894 - 1902 J. Daniels werkman
1903 G.K. Nagtegaal werkman
1905 - 1932 A.A. van der Kaaij opperman, (gep.) fabrieksarbeider N.G.&S.F.
1938 A.A. van der Kaaij

Joh. van der Kaaij

opperman, (gep.) fabrieksarbeider N.G.&S.F.

bouwvakarbeider

1949 Joh. van der Kaaij

wed. A.A. van der Kaaij geb. J.W. Beezemer

bouwvakarbeider

zonder

1969 - 1970 J. van der Kaaij  
±2009 H.M. Vreese  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A.A. v.d. Kaay ƒ 575
1917 A.A. van der Kaaij Sr.

A.A. van der Kaaij Jr.

ƒ 1350

ƒ 693

Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.