Buitenwatersloot 253

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 253
Verder > 254
< Terug 252


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1889 wed. mej. S.A.J. Adams geb. Dingemans

wed. mej. J.H. Dingemans geb. de Haak P.A.J. Dingemans

 
1891 - 1899 J. Ham brandersknecht
1908 wed. W. Kaptein geb. Kruithof  
1910 - 1913 J. van Bochove tuindersknecht
1916 J. van Bleijswijk tuinder
1920 A. Dekker

wed. W. Kaptein geb. Kruithof

tuinder
1923 - 1926 A. Dekker

wed. W. Kaptein geb. Kruithof P. Kaptein

tuinder

tuinder

1928 - 1932 A. Dekker

P. Kaptein

tuinder

tuinder

1935 A. Dekker tuinder
1938 A. Dekker

P. Kaptein

tuinder

tuinder

1949 P. Kaptein tuinder
1966 P.T. de Roos  
1969 - 1970 R.L. van der Hoek  
1997 - 2010 Administr. & Belastingadvies Bureau Rosier & Bijl  

  


Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.