Buitenwatersloot 240

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 240
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 241
< Terug 239


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1887 J. Tabbernal winkelier
1890 - 1902 J. v.d. Wees tuinder, winkelbediende
1903 A. v.d. Wees tuinder
1905 - 1916 I. van der Berg gepensioneerd
1920 F.H. Aschman werkman N.G. & S.F.
1923 J.A. Cave godsdienstonderwijzer
1924 - 1930 H. van Dijk arbeider
1932 - 1949 J. van Dijk tuinder
1966 J. van Dijk

H. van Dijk

 
1969 - 1970 J. van Dijk  
1997 - 2010 H.J. Lukas  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 F.H. Aschman ƒ 1450


Deur rechts is woning met huisnummer 240
Bouwgeschiedenis


In de nacht van 20 op 21 juli 1941 is bij het bombardement op de Kogelgieterij dit pand zo zwaar beschadigd dat het moest worden afgebroken.
Nog in de oorlogsjaren werd het pand herbouwd.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
J.W. de Blij, Oorlog en Verzet in de Prinsenstad 1940-1945.