Buitenwatersloot 235

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 235
Verder > 236
< Terug 234


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1884 P. van Woerden kaashandelaar en lid van den gemeenteraad
1886 P. van Woerden

B.H.W. Hillebrandts K.P. Huenges P.J.C. Lauman

kaashandelaar en lid van den gemeenteraad

ingeschrevene polytechnischeschool ingeschrevene polytechnischeschool

1887 P. van Woerden

B.H.W. Hillebrandts K.P. Huenges

kaashandelaar en lid van den gemeenteraad

ingeschrevene polytechnischeschool

1888 - 1889 P. van Woerden

B.H.W. Hillebrandts G. Doijer

kaashandelaar en lid van den gemeenteraad

assistent-leraar P.S.

1890 D. Geervliet

P.M. Geervliet

olieslager

draaier

1892 D. Geervliet olieslager
1893 - 1896 G. Mol arbeider
1897 G. Schotting schoenmaker
1898 G. Laros stoker
1908 - 1913 H. Burghart tapper / los werkman
1916 - 1935 wed. H. Burghart geb. van Vuuren  
1938 G. Laaij fabrieksarbeider N.G.S.F. / los arbeider
1949 G. Laaij

J. Laaij

fabrieksarbeider N.G.S.F. / los arbeider

grondbewerker

1970 G. Laaij fabrieksarbeider N.G.S.F. / los arbeider
1997 - 2010 P.H.J. Reedijk  

 


Woningen met oneven huisnummer 233 t/m 249
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.