Buitenwatersloot 233

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 233
Verder > 234
< Terug 232


Bewoners 


Woningen met oneven huisnummer 233 t/m 249
Bewoners volgens adresboek
1881 W.N. v. Ipenburg timmerman
1884 W.N. v. Ipenburg

wed. mevr. Toewater geb. W. v.d. Laar (233a)

timmerman
1886 W.N. v. Ipenburg

wed. mevr. Toewater geb. W. v.d. Laar (233a) G.N. Itz (233a) A.E. Ockerse

timmerman

ingeschrevene Polytechnische school ingeschrevene Indische instelling

1888 - 1889 W.N. v. Ipenburg

J.G. Schoonhoven (233c)

timmerman

zadelmaker

1890 - 1929 J.J. Kok werkman
1930 - 1932 wed. J.J. Kok geb. Laros  
1935 - 1938 K. Kok los werkman
1949 K. Kok

J.J. Kok

los werkman

tuindersknecht

1966 - 1970 Nicolaas Kok  

 

Jan van Heijzen, 8 april 1944
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.