Buitenwatersloot 223

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 223
Verder > 224
< Terug 222


Bewoners


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 G.F. Abbink (223n)

J. v.d. Beek (223h) wed. A. Beekum geb. v. Heederik (223b) H.J. Beuger (223p) K.F.J. Broekhuizen (223o)
L. Brouwer (223l)
J.G. de Bruin (223f)
J. v. Doorn (223u) A. v.d. Endt (223q) H. v. Erkel (223t) A. Hofkes (223i) N. Hoogland (223m) J.L. Huussen (223b) W. Jansen (223q) D. v.d. Laan (223r) G.J. v.d. Laan (223r) A. v.d. Maarel H. v.d. Meer (223a) wed. G.J. Poelgeest geb. Segers (223g) J.G. Schoonhoven (223c) G.A. Signon (223t) N. Vianen (223j) P. v. Wessing (223d) J. de Zanger (223s)

koetsier

zinkwerker werkman
cond. art. smid smid
sigarenmaker schuitenjager keurder van projectielen timmerman kleermaker, verver wagenmaker smid kleermaker moutersknecht verver zadelmaker pakhuisknecht
agent van politie werkman hoofdagent van politie

1884 J. v.d. Beek (223h)

K.F.J. Broekhuizen (223o) L. Brouwer (223l) J.G. de Bruin (223f) J. v. Doorn (223u) H. v. Erkel (223t) H.A. Eterman (223p) J.H. Filbri (223e) P. Hes (223b) A. Hofkes (223i) N. Hoogland (223m) G.N. Its DJz. (223a) W. Jansen (223q) D. v.d. Laan (223r) A. v.d. Maarel A.W. Mathlener (223a) J.G. Schoonhoven (223c) wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j) G.J. v.d. Well (223a) P. v. Wessing (223d) J. de Zanger (223s) wed. W. de Zanger geb. Zwart (223d)

zinkwerker

cond. art.
smid smid sigarenmaker
keurder van projectielen warmoezier timmerman timmerman kleermaker, verver student P.S. smid kleermaker broodbakker zadelmaker student P.S. werkman hoofdagent van politie

1886 I. v.d. Beek (223h)

L. Brouwer (223l) J. v. Doorn (223k) H. v. Erkel (223t) H.A. Eterman (223p) P. Hes (223b) W. Jansen (223q) J.H. König (223o) A. v.d. Maarel A.W. Mathlener (223a) J.F. Meder (223n) H. v.d. Meer (223l) R. v.d. Meulen (223f) I. Nater (223m) A. de Rappar (223f) J.G. Schoonhoven (223c) B.M. v. Velzen (223e) wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j) P. v. Wessing (223d) J. de Zanger (223s)

zinkwerker

smid
sigarenmaker keurder van projectielen warmoezier smid koperslager broodbakker zadelmaker verver broodbakker timmerman bakkersknecht zadelmaker kuiper werkman hoofdagent van politie

1887 I. v.d. Beek (223h)

L. Brouwer (223l) J. v. Doorn (223k) H. v. Erkel (223t) H.A. Eterman (223p) S.H.J. Frigge (223i) P. Hes (223b) W. Jansen (223q) J.H. König (223o) A. van Lier (223m) A. v.d. Maarel A.W. Mathlener (223a) J.F. Meder (223n) R. v.d. Meulen (223f) J.G. Schoonhoven (223c) B.M. v. Velzen (223e) wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j) P. v. Wessing (223d) J. de Zanger (223s)

zinkwerker

smid
sigarenmaker keurder van projectielen warmoezier smid smid koperslager spoorwegbeambte, werkman broodbakker zadelmaker broodbakker zadelmaker kuiper werkman hoofdagent van politie

1888 I. v.d. Beek (223h)

C. v.d. Bosch (223o) L. Brouwer (223l) H. v. Erkel (223t) H.A. Eterman (223p) S.H.J. Frigge (223i) P. Hes (223b) W. Jansen (223q) A. van Lier (223m) A. v.d. Maarel A.W. Mathlener (223a) J.F. Meder (223n) R. v.d. Meulen (223f) H.G. v.d. Oever (223s) T. Stok (223a) B.M. v. Velzen (223e) wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j) P. v. Wessing (223d) J. de Zanger (223s)

zinkwerker

agent van politie 2e kl.
smid
keurder van projectielen warmoezier smid smid spoorwegbeambte, werkman broodbakker zadelmaker broodbakker zeilmaker gruttersknecht kuiper werkman hoofdagent van politie

1889 I. v.d. Beek (223h)

C. v.d. Bosch (223o) H.A. Eterman (223p) S.H.J. Frigge (223i) H. van de Grampel (223m) P. Hes (223b) W. Jansen (223q) A. v.d. Maarel A.W. Mathlener (223k) J.F. Meder (223n) R. v.d. Meulen (223f) P.J.F. Nooijen (223a) H.G. v.d. Oever (223s) wed. H. Siemeling geb. ten Klei (223m) T. Stok (223l) B.M. v. Velzen (223e) wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j) P. v. Wessing (223d)
J. de Zanger (223s)

zinkwerker

agent van politie 2e kl.
warmoezier
smid smid smid broodbakker zadelmaker broodbakker timmerman zeilmaker gruttersknecht kuiper werkman
hoofdagent van politie

1890 - 1892 J. Bijl timmerman
1898 J. Bijl timmerman
1899 - 1906 wed. J. Bijl geb. 't Hart  
1908 P. Dupon gistwerker
1910 A. van Beek

wed. A. van der Mast geb. Boezer J. van Uffelen

werkman N.G. & S.F.

tuindersknecht

1913 G.G. Dersjant

A. van der Gaag wed. W. van der Gaag geb. Nieuwland

metselaar, voeger

bloemist

1916 G.G. Dersjant

wed. M.W.C. de Haan geb. Dersjant

metselaar, voeger
1920 - 1923 G.G. Dersjant

B. Dukker

metselaar, voeger

smid, werkman

1924 - 1935 G.G. Dersjant metselaar, voeger
1938 G.G. Demnemie voeger
1949 S.J. Hilkhuyzen brandwacht 1e kl.
1997 - ±2007 A.M. Hendrix  
2008 - 2010 A.P. Petten  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A. v. Beek ƒ 575
1917 B. Dukker ƒ 850
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.