Buitenwatersloot 214

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 214
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 215
< Terug 213


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 M. Jansse

M. Jansse

schoenmaker

olieslager

1890 - 1891 A. van Zon werkman
1892 wed. P.F. Zon geb. Wijtman  
1893 A. v.d. Gaag

wed. A. Visscher geb. van Kampen

koopman
1894 G.J. Brok

wed. A. Visscher geb. van Kampen

smid
1895 - 1910 G.J. Brok smid/geps.
1920 - 1926 wed. A. Kleijn geb. Bruins  
1928 - 1949 L.G. van der Stap los werkman
1966 - 2010 H.A. Schokker  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G.J. Brok ƒ 650
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.