Buitenwatersloot 21

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 21
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 22
< Terug 20


Bewoners1983 GADBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 L. Luijendijk arbeider
1884 W. Wijmaalen sigarenmaker
1887 A. Preuninger werkman
1888 L. van de Wijngaarden werkman
1889 J.S.C. Poppenzijn werkman
1890 - 1892 G. v. Helden rijtuigmaker
1893 - 1894 G. van Helden

G.R.D. van Doesburgh

rijtuigmaker

1e luit. art.

1895 - 1897 G. v. Helden rijtuigmaker
1898 - 1908 G. v Helden

mej. E.S. v.d. Berge

rijtuigmaker

onderwijzeres

1909 - 1920 G. v. Helden rijtuigmaker
1923 - 1929 S. Oliemans

Brandstoffenhandel S. Oliemans, die een grote inrijpoort had.
Hierachter waren opslagplaatsen voor de brandstoffen van die tijd: kolen en turf. Later kwam er een distilleerderij in en daarna een autoknutselplaats.

 
1938 - 1949 Erf  
1997 M.N. Dirkse

M.B Post (21A) M.C.J.S.A.D. van Schaik (21A) Studentnehuis Buwa (21A) M. van Endt (21/6)

 
±2009 M. Groot

R. de Laat S.J. de Reede L. vd Tuuk M. Rijkeboer

 
2010 A. Heijn (21C)  
2010 - ±2011 H. Mak  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G. van Helden ƒ 700
1910
id. ƒ 70030 december 1921, Vliemans
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).