Buitenwatersloot 209

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 209
Verder > 210
< Terug 208


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1890 - 1902 P. v.d. Berg houtzaagmolenaar
1903 - 1916 A.J. van den Berg zonder
1920 A.J. van den Berg

J.A. Makkus

zonder

tuindersknecht

1923 J.A. Makkus tuindersknecht
1924 - 1932 S. Langstraat tuinder
1938 J. van der Vliet tuindersknecht
1947 - 1966 Q.P. Olsthoorn met gezin.

Links van het pand bevond zich een poort. Deze liep door achter het aardappelpakuis van Van der Gaag. Hier stond in de stal het paard Nellie en de groentewagen van Van de Gaag, (geen familie van Van der Gaag van het aardapppelpakhuis), die met paard en wagen zijn groenten verkocht.

banketbakker
±2009 J. v.d. Gaag  

 

Klik voor een vergroting op de foto.
foto-1- 948 heer en mevr Olsthoorn
heer en mevrouw Olsthoorn foto-2 fam Olsthoorn poort li v 209
Olsthoorn bij poort links van 209 [[Huisnummer-209-foto-3-Olsthoorn-1950 .jpg|
foto-3 Olsthoorn 1950]] Olsthoorn 1950

Bouwgeschiedenis


1907 Zelfstandige woning bestaande uit 2 kamers + zolder
Water: ton met regenwater + pomp van de buren. Eigen privaat. Afvoer: Zinkput op de plaats. Vervangen door nieuwbouw 1985/1986 (bron: gevelsteen)


Eigenaars


1907 Minderjarige kinderen v.d. wed. Griethuizen (Vrijenban)


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.
o.a. Gezondheidsrapport A 166 d.d. 29-7-1907.