Buitenwatersloot 200

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 200
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 201
< Terug 199


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 J.F. Eckhardt

M. Keijzer M.J. de Klerk Wolters

sigarenmaker

blikslager machinist

1884 wed. P. Drabbe geb. Zeegers

A. van Tongeren


koetsier

1886 - 1889 A. van Tongeren koetsier
1890 - 1899 J.H. Houtzager smid
1900 - 1902 N. Overvoorde

wed. P. Overvoorde geb. Hanemaaijer P. Overvoorde

tuinder

sigarenmaker

1903 - 1905 wed. P. Overvoorde geb. Hanemaaijer

P. Overvoorde


sigarenmaker

1906 - 1908 wed. P. Overvoorde geb. Hanemaaijer  
1910 J. Choufour sigarenmaker
1913 - 1923 N. Waar kuiper
1924 - 1930 D. Bezemer sigarenmaker
1932 Th. van der Hoeven tuinder
1935 - 1938 G. Passchier werkman, transp. arb.
1949 G. Passchier

G.J.C. Passchier

werkman, transp. arb.

fabrieksarbeider

1970 G. Passchier werkman, transp. arb.
1997 D.G.M. v.d. Drift

C.M. Rompelman

 
±2009 R. Bazzanini  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
J. Choufour ƒ 575
1917 N. Waar ƒ 1250
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).