Buitenwatersloot 18

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 18
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 19
< Terug 17


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 H. Ober smid
1884 - 1889 L. v.d. Berg tuinder
1890 D.H. Rethans werkman
1891 D.H. Rethans

W.J. Selier

werkman

smid

1892 - 1893 D.H. Rethans werkman
1894 D.H. Rethans

P.W. v.d. Roest C.D. Selier

werkman

werkman baggerman

1895 D.H. Rethans

H.A. Amelsbeek

werkman

arbeider

1896 - 1899 D.H. Rethans werkman
1900 D.H. Rethans

C. v.d. Horst H. Thon wed. G. v.d. Vis geb. Donker

werkman

tuinder werkman

1901 - 1908 D.H. Rethans

C. v.d. Horst

werkman

tuinder

1909 - 1913 D.H. Rethans werkman
1910 C. v.d. Horst werkman verffabriek
1916 wed. D.H. Rethans geb. Mulder

C. v.d. Horst


werkman verffabriek

1938 Drukkerij  
1949 Pakhuis  
1997 - 2010 prof . Dr. D.J. McConalogue  

  


29 januari 1934

Bouwgeschiedenis


Het pakhuis (met woning?) dat hier stond is gesloopt (19??).


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.