Buitenwatersloot 161

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 161
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 161 A
< Terug 160


Op 29 maart 2011 tot monument verklaard. De oude slagerij.


Bewoners


foto 5 mei 2007

1983 GADBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 J. de Vetter  
1884 W. Princen kuiper
1886 J. Klaui smid
1887 - 1889 C.M. Weltje werkman
1890 - 1897 P. Diederik vleeschhouwer
1898 - 1903 C. Lensveld vleeschhouwer
1905 G.H. Hoorman

J. v.d. Kooij C. Lensveld

vleeschhouwer

vleeschhouwer vleeschhouwer

1908 - 1913 C. Lensveld vleeschhouwer
1916 C. Lensveld

J. Bras C. van Leeuwen

vleeschhouwer

slager vleeschhouwer

1920 C. Lensveld vleeschhouwer
1923 C. Lensveld

J. Bras C.J de Gooijer

vleeschhouwer

slager vleeschhouwer

1924 C. Lensveld

J. Bras

vleeschhouwer

slager

1926 - 1932 J. Bras slager
1935 J. Bras

M.M. Went

slager

chauffeur

1938 - 1949 J. Bras slager
1966 - 1970 B.A. Brandenburg slager
1997 Studentenhuis  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C. Lensveld ƒ 2590
1910
id. ƒ 4000
1917 C. Lensvelt ƒ 4000


Woon/winkelpand
Cornelis Matthijs Weltje, schipper, wonend Buitenwatersloot 161, liet op 3 februari 1886 een testament opmaken ten gunste van zijn echtgenote Maria van den Berg. Hij overleed 14-3-1928 te Delft. Het huidige pand liet slager Lensveld in 1895 bouwen. Toen hij overleed nam zijn knecht, de heer Bras het bedrijf over. De echtgenote van de heer Lensveld verhuisde naar de overkant (nr. 156). Het pasgetrouwde echtpaar Brandenburg nam in 1954 de slagerij over (Opening 20 mei 1954).
In de tijd dat de dieren nog in de slagerij werden geslacht, liet men ook graag zien dat het met de kwaliteit goed zat. Zo was het de traditie op de maandag voor de Pasen de paaskoe aan de toekomstige klanten te tonen door een rondgang met het dier in de buurt te doen. Zo behaalde de koe met het bord kijken en keuren de eerste prijs. Ook was het gebruikelijk dat voor degene die de rondtocht deed hier en daar een fles jenever met een glaasje klaarstond. Diverse slagers(knechten) hadden toen ze thuiskwamen veel te diep in het glaasje gekeken. Op de foto van de bekroonde koe staat naast Ben Brandenburg de knecht Ton Sekrier. Uiteraard werden er naast de koeien ook de nodige varkens geslacht. Later werd dat thuisslachten verboden en moest in slachthuizen plaats vinden. In 1999 werd de slagerij gesloten en het pand verkocht. Eerst aan een ontwerpstudio. Daarna werd het eigendom van het echtpaar 't Hoen, waarvan de echtgenoot helaas bij het ijsduiken (Oostenrijk?) verdronk. Zij verkocht het pand daarna weer.


Slagerij Brandenburg
(Klik op foto voor vergroting)

foto 1 Opening slagerij Brandenburg foto 2 Koe slagerij Brandenburg foto 3 Paaskoe slagerij Brandenburg foto 4 Varken slagerij Brandenburg

Opening

Koe

Paaskoe

Varken
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


7 november 1874. Johannes de Vette, winkelier.
20 augustus 1888. Cornelis Matthijs Weltje, schipper. (Kadaster, Sectie A 2169, groot 80 centiaren), koopsom Fl. 3300.-.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.