Buitenwatersloot 153

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 153
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 153 A
< Terug 152 A


Bewonersfoto-2-1910


foto-1foto-3 begin 2000

1910

 

1983 GAD

Na de verbouwingBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1884 J. v.d. Waal winkelier
1886 - 1889 D. Maurits koopman
1890 - 1895 D. Witteloostuijn bouwman
1896 - 1897 wed. mej. D. van Witteloostuijn geb. Overvoorde  
1898 - 1899 N.A. van Schie

F. Verheul

koopman

koopman

1900 mej. A.M. Schreuder

F.J. v.d. Woude mej. H.C.J. v.d Woude geb. Schreuder


onderwijzer

1901 - 1903 A.W. Schraag

wed. mej. Schraag geb. Ludwig

commies H.IJ.S.M.
1905 P.J. Blok

P.J. Blok

gepensioneerd

onderwijzer

1906 P.J. Blok

P.J. Blok Henda C.J. Schreuder (153c)

gepensioneerd

onderwijzer

1908 Henda C.J. Schreuder (153c)

Wijnanda van Witteloostuijn

 
1910 - 1920 Wijnanda van Witteloostuijn  
1923 - 1938 gezusters van Witteloostuijn  
1949 C. van Doorn

mej. J.F. Mulder geb. M. v.d. Leeden
mej. E. Leeden W. Mulder

monteur PTT

electrisch lasser

1966 A.W. Lemmers  
1969 - 1970 A.W. Lemmers

A.J. Schipma

 
±1980 - 1997 Studentenhuis BWS 153

Tot het begin van de jaren 80 van de twintigste eeuw is dit pand
bewoond geweest door particulieren (boven en benedenwoning). Daarna is het omgebouwd en geschikt gemaakt voor bewoning voor vijf studenten, lid van KSV Sanctus Virgilius.Tijdens deze verbouwing is o.a.
de baksteengevel bekleed met isolerend materiaal dat grijs geverfd is.

 
±2009 J. IJzenbrandt  
2008 - 2010 K. v.d. Leur  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
F.J. van der Woude ƒ 1200
1910
F.J. van der Woude

Mej. W. v. Witteloostuyn

ƒ 1550

ƒ 575
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.