Buitenwatersloot 143

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 143
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 144
< Terug 142 A

( zie ook pand 141 )
BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1889 P. Diederik pakhuisknecht, vleeschhouwer
1890 - 1925 C.M. Weltje werkman, schipper
1928 - 1935 wed. C.M. Weltje geb. M. v.d. Berg  
1938 - 1949 J.W. Oosterloo tabakssoorteerder
2008 - ±2011 G.J. den Braber

S.E. den Braber-Rieb

 

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C.M. Weltje ƒ 600
1910
id. ƒ 900
1917 id. ƒ 900


Was gevestigd schildersbedrijf Sinke. Dit pand heet de Turfschipper.
Hierover is nog een anekdote te vertellen..Het huis werd destijds gekocht door een handelaar in onroerend goed uit Maasland. Op een zondagmorgen probeerde hij met een potje zwarte lak van 1 gulden het pand een historische meerwaarde te geven door er de tekst De Turfschipper op te schilderen. Dat er nooit een turfschipper had gewoond maakte de Maaslander niet uit. (uit terug in de Tijd).


Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Terug in de Tijd