Buitenwatersloot 135

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 135
Bouwjaar 1797-1798
Status Is nu Graswinckelstraat 1.
Verder > 136
< Terug 134 A


BewonersBewoners volgens adresboek
1890 - 1891 F.H. de Jong winkelier
1892 J. Westerman spekslager
1893 G.J. v.d. Berg spekslager
1894 W.F. Zinsmeester vleeschhouwer
1895 - 1902 J. v.d. Lee spekslager
1905 J. v. Buuren spekslager
1908 - 1910 A.A. Reichert vleeschhouwer
1913 H.C. Verbaan koperslager
1949 Lander slager

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. van Buuren ƒ 1200
1910
A.A. Reichert ƒ 800
Foto rechts: 135 was de winkelingang, 137 was de (boven)woning.

De heer C. Lander (zoon van een schoenmaker) kocht het pand van de heer Reedijk in 1922 die er voorheen handelde in groente en fruit. De heer Lander maakte er een grote slagerij van die in 1941 werd getroffen door een verdwaalde brandbom van het bombardement op de Kogelgieterij. De achterkant van het huis werd geheel verwoest.
In de nacht van 20 op 21 juli 1941 werd het Duitse munitiedepot, waar enkele dagen daarvoor  lange colonnes vrachtwagens munitie hadden afgeleverd en de drijfriemenfabriek van Alex Adam, waar leerwerk voor de Duitsers werd vervaardigd, gebombardeerd door Engelse bommenwerpers.
(Zie Oorlog en Verzet in de Prinsenstad 1940-1945, auteur Joop W. de Blij) Een afzwaaier raakte de worstenmakerij van de slagerij, gelukkig achter het woonhuis waar de familie lag te slapen. Deze kon ongedeerd wegkomen, maar een gedeelte van het pand brandde af. Door gebrek aan bouw materialen kon het pand slechts provisorisch worden hersteld. Herbouw werd pas mogelijk in 1948, waarbij de ingangen aan de Buitenwatersloot vervielen en vervangen werden door toegang en nummering in de Graswinckelstraat (foto links). Destijds slachtte de familie Lander nog zelf evenals veel slagers uit die tijd. Ze hadden eigen boeren die voor hen het vee mestten. (Voor slager Lander was dat Gerrit van Leeuwen vooraan de Tanthofkade in Den Hoorn). De oude Lander kwam dan te voet met de koeien vanaf Den Hoorn en paradeerde trots met zijn dieren voor de zaak. Het is wel eens gebeurd dat een van de koeien weigerde de slagerij binnen te stappen en buiten het genadeschot kreeg. Ook is op een winter eens een koe ontsnapt, die de sloot insprong en met alle vier de poten door het ijs zakte. Als er een lading varkens werd afgeleverd liet men er ook wel eens eentje in de Graswinckelstraat ontsnappen, zodat het publiek kon zien welk uitstekend slachtvee werd gebracht. De varkens van toen hadden nog een dikke speklaag van 10-15 cm, kost voor de arbeiders die van een vette lap hielden dank zij hun vaak zware arbeid.
In 1959 deed de heer C. Lander de zaak over aan zijn oudste zoon die op zijn beurt de zaak in 1983 overdeed aan de huidige eigenaar Hans Lander die de traditie van zijn opa en vader voortzette al slacht hij volgens de huidige regelgeving niet meer zelf. Hans wordt onder anderen geholpen door zijn neef Cor die al vanaf de schoolbanken in de winkel staat. De winkel en de werkplaats zijn destijds gemoderniseerd.
Bouwgeschiedenis


Herbouwd in 1948, waarbij de ingangen van 135 en 137 aan de Buitenwatersloot vervielen en vervangen werden door toegang en nummering in de Graswinckelstraat.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.