Buitenwatersloot 128

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 128
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 129
< Terug 127


BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1888 C. v.d. Bos zoutzieder
1889 C. v.d. Bos

S. v.d. Elst

zoutzieder

arbeider

1890 - 1892 A.S. Fels timmerman
1893 - 1897 H.S. Fels timmerman
1899 - 1902 H.S. Fels

P.H. Fels

timmerman

huisschilder

1903 - 1925 A. de Wagemaker timmerman
1926 - 1935 J. de Koning timmerman
1938 G. van Veen winkelier
1949 - 1970 M. Nater fabrieksarbeider
2008 - ±2011 H.W. Verbeek  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A. de Wagemaker ƒ 575
1917 id. ƒ 1400
Bouwgeschiedenis


Geen gegevens.


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.