Buitenwatersloot 122

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 122
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 123
< Terug 121


Bewoners1983 GADBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1889 C.J.F. v.d. Burg schoenmaker
1890 A. v.d. Boom handelsagent
1891 - 1894 A. IJsseling waagwerker
1895 - 1900 A. IJsseling

H.P. IJsseling

waagwerker

timmerman

1901 - 1902 C. Popeijus opzichter
1903 J. Don timmerman
1905 - 1906 J. van Alphen behanger
1908 L.J. van de Giessen  
1910 - 1932 K. Woldendorp gepensionneerd
1938 mej. C.M.G. Strous  
1949 J.G. van Asten

H. Glaser

hulpbesteller

tuinarbeider

1966 - 1970 J.G. van Asten

wed. A. La Lau geb. de Groot

hulpbesteller
2008 - ±2009 M.A. Beke

J.W. Brinkman Beke

 

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. van Alphen ƒ 600
1910
P. Woldendorp ƒ 600
1917 id. ƒ 844
BouwgeschiedenisBouwjaar: 1840, zie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Herbouwd (waarschijnlijk): 1920, zie bewonerslijst. Kadadaster Delft F 3481
Eigenaars


Sinds 12 november 2015:
Ben Schotpoort Chantal Schotpoort - Pastoors Yoni Corbeek


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.