Buitenwatersloot 108

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 108
Bouwjaar 1797-1798
Verder > 109
< Terug 107


Bewonersfoto-1 1983

1983Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 P.H. v.d. Burg werkman
1890 - 1899 wed. N. van Gerven geb. de Boef  
1900 - 1910 wed. N. van Gerven geb. de Boef

M.J. van Gerven


werkman, matrassenmaker

1916 H.A. Meijer adjunct administrteur C.W.
1920 A. Albers fondsbode
1923 - 1926 A. Albers

J. Albers

fondsbode

los werkman

1928 - 1938 A. Albers fondsbode
1949 M.J. de Bruijn ambt. T.H.
1966 - 1970 J. Albers

Chr. Karsdorp

 
1997 R.M.R. Spanjers  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
M.J. v. Gerven ƒ 700
1917 H.A. Meijer ƒ 184226 september 1942
Bouwgeschiedenis


Bouwjaar 1891


Eigenaars


Geen gegevens.


Bronnen


Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.