Buitenwatersloot 1

Uit Buitenwatersloot Delft
Buitenwatersloot 1
Verder > 2Bewoners


foto-2 De Bolkfoto-1 De Bolk

== De Bolk

==

In het hotel zijn heel wat belangrijke en bekende personen te gast geweest. Na de dood van prins Willem van Oranje hebben bijv. alle genodigden bij de begrafenisplechtigheid en ook de leden van de hofhouding er gelogeerd.
Een bekende gast die hier regelmatig logeerde was Multatuli (Eduard Douwes Dekker, geboren 1820, overleden 1887), een spraakmakend auteur. De Bolk werd geleidelijk aan vooral een hotel voor handelsreizigers, die naar Delft kwamen om hier hun waren te slijten aan de lokale middenstand. Zelfs waren een paar kamers als showroom ingericht, waar ze hun waren aan de klanten konden tonen. Dit zou zijn omdat de Bolk buiten de stadsgrenzen lag, waardoor de vertegenwoordigers en handelaren geen belasting over de verhandelde waren hoefden te betalen. Voor dit hotel ontstond zou op deze plaats ook al een hotel hebben gestaan, waar wijting werd verhandeld. Bolk is een andere naam voor wijting, waaraan het hotel dus zijn naam hebben ontleend. (Bron: Freek Boon in Delft op Zondag) Huize De Bolk was destijds het woonhuis van de lakenkoopman Willem Aeriens. Eens werd de Jezuïetenpater Roeland de Pottere, die daar af en toe clandestien de mis las, betrapt door de schout en kon ontsnappen door vlug een voorschoot aan te trekken, een baal laken op zijn schouders te nemen en er mee het pand uit te lopen.
Bron: Jezuïetenwandeling door Delft.

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 A. v.d. Berg

G. Kuiper

bouwman

koffiehouder

1882 - 1889 A. v.d. Berg bouwman
1890 - 1897 J.H. Vos logement- en stalhouder
1891 - 1898 C.J. Murk

G.J.Murk

houtkoper

houtkoper

1897 - 1938 J.R.A.M. Vos
logement- en stalhouder
1905 - 1908 M.J. van den Bosch buffetjuffrouw
1910 A.B.A.M. Smulders kolenhandelaar
1913 M.H.F. van den Broeders buffetjuffrouw
1916 - 1917 Ma Ma Ha Scheper

C.A. Schilte

assistente in de huishouding

koopman

1920 P.G.L.M. van Lamsweerde-

geb: Barsse Smits van Hattert

1923 - 1925 H. de Ronde Rijksveearts
1930 J.M. Vos de Wael exporteur groenten
1949 Meubelfabriek "De Bolk"
1969 - 1970 De Bolk Societ
1997 - 2016 De Bolk - D.S.V. "Nieuwe Delft"  

 

Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.R.A.M. Vos ƒ 2500
1910
J.R.A.M. Vos

A.B.A.M. Smulders

ƒ 3900

ƒ 2500

1917 J.R.A.M. Vos

C.A. Schilte

ƒ 3000

ƒ 13428

Bouwgeschiedenis


Reeds voor het einde van de zestiende eeuw was op deze plek, juist buiten de Waterslootse poort een herberg gevestigd, waar men de nacht kon doorbrengen als de poorten gesloten waren. De naam zou ontleend zijn aan een gelijknamige vissoort (nu wijting genoemd) die op een nabij gelegen visafslag werd verhandeld. De Bolk was naast hotel ook restaurant, café en stalhouderij.
Bij deze stalhouderij kon men voor een of meerdere dagen paarden en koetsen huren. Ook de gasten konden er hun paarden en rijtuigen kwijt. Ook in de Coenderstraat had het hotel parkeergelegenheid. Uiteraard was de Bolk dus aantrekkelijk voor de boeren die de veemarkt wilden bezoeken. Al bij al was het een aantrekkelijke ontmoetingsplaats.


Eigenaars


Het hotel is 250 jaar in het bezit van de familie Vos geweest. In 1939 overleed de laatste eigenaar uit die familie. Zijn zoons hadden geen zin het bedrijf voort te zetten. In de eerste plaats moest het gerenoveerd worden omdat de inrichting niet meer aan de eisen van die tijd voldeed. Er was bijv. geen stromend water. Ook had de familie een tip gekregen dat er inkwartiering van gemobiliseerde militairen dreigde, waartoe het hotel in beslag zou kunnen worden genomen door de overheid. Dit gebeurde echter niet en het pand werd uiteindelijk verkocht. Het diende tot net na de oorlog als meubelfabriek/-showroom, die ook 'De Bolk' heette (C.V. Clubmeubelfabriek De Bolk).
Eind jaren vijftig kwam het pand vrij en kwam in handen van de stichting Studenten Huisvesting, nu DUWO genaamd. Momenteel verleent het pand huisvesting aan de studentensociëteit De Bolk.


Bronnen


Lustrumboeken 1985 en 1995 studentensociëteit De Bolk.
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren. Foto's: Gemeentearchief Delft.