Vragen: versiegeschiedenis

Uit Buitenwatersloot Delft

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

31 jan 2024

28 jan 2024

  • huidigvorige 17:3128 jan 2024 17:31BWSloot overleg bijdragen 1.989 bytes +1.989 Nieuwe pagina aangemaakt met '== ? ? == == ? == == Vragen ? == == ? == == ? == <br /> Vragen die ons worden gesteld en waarop wij zelf nog geen antwoord weten te geven worden onderstaand opgenomen.<br /> Als u het antwoord weet dan gaarne een bericht naar ons e-mailadres of naar:<br /> H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft,<br /> zodat wij de vragensteller/ster kunnen inlichten. 200x401pxVraag van 10 maart 2019<br /> <br /> Aan de Buitenwatersloot...'