Nummering: versiegeschiedenis

Uit Buitenwatersloot Delft

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

3 apr 2024

31 jan 2024

  • huidigvorige 21:5931 jan 2024 21:59Sybolt overleg bijdragen 3.998 bytes −59 Geen bewerkingssamenvatting Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
  • huidigvorige 20:1731 jan 2024 20:17BWSloot overleg bijdragen 4.057 bytes +4.057 Nieuwe pagina aangemaakt met '== Nummering == {| class="wikitable" |width="50%"| Nummering van panden<br /> Er is een tijd geweest dat men panden aanduidde met een gevelsteen of een uithangbord. Omstreeks 1797-1798 voerde men de wijknummering in. Een pand werd toen aangeduid door een aanduiding van de wijk plus volgnummer. Buitenwatersloot 142 was destijds VII-320. Het huidige systeem van huisnummers per straat werd omstreeks 1880 ingevoerd. Wanneer men dus gegevens aantreft uit de period...'