Buitenwatersloot 136

Uit Buitenwatersloot Delft
Versie door BWSloot (overleg | bijdragen) op 31 jan 2024 om 20:17 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Huisgegevens | verder = 137 | vorige = 135 }} plus<br /> <br /> <br /> == Bewoners == <br /> {| class="wikitable" |width="100%"| 300x417px |- | <div align="center"> 1983 GAD </div> |} <br /> {| class="wikitable" |width="33%"| Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken<br /> en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Buitenwatersloot 136
Verder > 137
< Terug 135

plus
Bewoners1983 GADBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken

en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:

1881 - 1888 P.J.A. Borghouts ijzergieter, Mr. gieter en vormer
1889 C. Eekhout pakhuisknecht
1890 - 1896 J.H. Klamer schoenmaker
1897 H. Bazuin

J.H. Klamer

timmerman

schoenmaker

1898 - 1906 J.H. Klamer schoenmaker
1908 - 1916 wed. J.H. Klamer geb. van Dijk  
1920 - 1923 J. Slierendregt schipper
1924 - 1925 P.G. Verweij fabrieksarbeider
1928 wed. P.G. Verweij geb van der Meer  
1930 - 1938 J. Lommerde mandenmaker
1949 D.L. v.d. Leijgraaf instrumentmaker
1966 wed. A. Klootwijk geb. Schuil

H.F. Samuels

 
1969 - 1970 wed. A. Klootwijk geb. Schuil  
1997 L.A. Elshout  
±2009 C.A. Sman

N. Bruin

 

  


Bouwgeschiedenis


Panden 136 en 138 zijn  rond 1850-1855 gebouwd. Na enkele verbouwingen door voorgaande eigenaren kreeg, omdat de panden in zeer slechte staat verkeerden, de heer F. Spies toestemming alles achter de gevel te laten slopen en opnieuw op te bouwen. Daarbij werd huisdeurnummer 136 verplaatst naar huisdeurnummer 138 wat daarmee kwam te vervallen.


Eigenaars2-3-1921 – 20-6-1927 Gemeente Delft
20-6-1927 koopt Simon Kouwenhoven, aannemer, drie huizen en erven, nummers 136, 138 en 140 te Delft, kadastraal bekend Gemeente Delft, sectie F, nummers 3489, als huis, erf groot 37 ca, 3490 als huis, erf groot 37 ca, 3497 als huis, erf groot drie en zestig centiaren, 3793 als erf groot een are dertien centiaren.

Gezien de koopakte, verleden voor A.D.M. Post Uiterweer, notaris te Delft d.d. 20 juni 1927 kocht hij ook 3794, groot twee are drie centiaren, welke laatste drie kadastrale nummers afkomstig zijn van- en samen vormden het thans vervallen nummer 3659 van welke onroerende goederen de gemeente Delft den eigendom verkreeg door de overschrijving ten Hypotheekkantore te ’s-Gravenhage, zestien Maart negentien honderd een en twintig in deel 1765 nommer 74 van een afschrift eener acte van koop en verkoop den tweeden Maart negentienhonderd een en twintig voor den te Delft gevestigde notaris van Buijsen verleden.

In dezelfde acte draagt Kouwenhoven de voormelde kadastrale percelen Delft, sectie F nummers 3489, 3490 en 3793 over aan de comparant A.O. Schuil. (Andries Oepkes Schuil, mandenmaker te Delft)

Op 15-2-1952 kreeg mevr. Schuil, weduwe van de heer Arie klootwijk, eerder weduwe van Johannes Slierendrecht deze panden in eigendom.

Op 11-1-1963 verkocht zij de panden aan mevr. Petronella Klootwijk, in eerste echt gehuwd met Lambertus Antonius Elshout, beide wonende op nr 138, waarbij zij het vruchtgebruik van de door haar bewoonde woning (136) behield voor de rest van haar leven. Na het overlijden van mevrouw Schuil op 22-februari 1982, toen dus ook het vruchtgebruik werd beëindigd, werden beide panden samengetrokken en werd de ruimte van de naaischool vergroot.

Op 22 juni 1999 verkoopt L.A. Elshout, gehuwd met P. Klootwijk, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd het pand aan het echtpaar Graham Victor Mcmaster en Cheryll Ann Roberts, beide wonende Buitenwatersloot 136-138.

Op 15 juli 2002 kocht Cornelis Adrianus van der Swan, wonende Buitenwatersloot 126, toekomstig adres Buitenwatersloot 136, gehuwd met mevr. Nienke Bruin, het pand.

Op 7 juli 2008 verkochten zij het pand aan de heer dr. F. Spies en diens echtgenote drs J.C. Oudshoorn.
In 2015 verkochten zij het pand. Kadaster Delft F 3489.


Bronnen


Adresboeken van vermelde jaren.
Gegevens zijn ontleend aan de verschillende koopakten en de genealogie Klootwijk, gepubliceerd op het internet. (Genealogie Cornelis Beerntz [2500], http://www.klootwyk.net/dak/2500.htm